CE-sertifisering Kirurgisk ansiktsmaske (F-Y3-A) produsenter og leverandører |BDAC
banenr

Kirurgisk ansiktsmaske (F-Y3-A)

Modell: Modell: F-Y3-A

F-Y3-A antipartikkelmasken er en engangsbeskyttelsesmaske som er lett og gir brukerne pålitelig åndedrettsbeskyttelse.Samtidig møter den brukerens behov for maskebeskyttelse og komfortytelse.
● BFE ≥ 98 %
● Hodebåndsmaske
● Foldetype
● Ingen eksosventil
● Ingen aktivert kull
● Farge: Hvit
● Lateksfri
● Glassfiberfri


Produkt detalj

Informasjon

YTTERLIGERE INFORMASJON

Materialer
• Overflate: 60g fiberduk
• Andre lag: 45g varmluftsbomull
• Tredje lag: 50g FFP2 filtermateriale
• Innerlag: 30g PP fiberduk

Godkjenninger og standarder
• EU-standard: EN14683:2019 type IIR
• EU-standard: EN149:2001 FFP2-nivå
• Lisens for produksjon av industriprodukter

Gyldighet
• 2 år

Bruke til
• Brukes for å beskytte mot partikler som dannes under bearbeiding, slik som sliping, sliping, rengjøring, saging, posing eller bearbeiding av malm, kull, jernmalm, mel, metall, tre, pollen og visse andre materialer.

Lagringsforhold
• Fuktighet <80 %, godt ventilert og rent innemiljø uten etsende gass

Opprinnelsesland
• Laget i Kina

Beskrivelse

Eske

Kartong

Bruttovekt

Kartongstørrelse

Kirurgisk ansiktsmaske F-Y3-A EO sterilisert

20 stk

400 stk

9 kg/kartong

62x37x38cm

ikke-vevd stoff, FFP2-filtermateriale

 • Tidligere:
 • Neste:

 • Dette produktet oppfyller kravene i EU-forordning (EU) 2016/425 for personlig verneutstyr og oppfyller kravene i den europeiske standarden EN 149:2001+A1:2009.Samtidig samsvarer den med kravene i EU-forordningen (EU) MDR 2017/745 om medisinsk utstyr og oppfyller kravene i den europeiske standarden EN 14683-2019+AC:2019.

  Tiltenkt bruk: Dette produktet er begrenset til kirurgiske operasjoner og andre medisinske omgivelser der smittestoffer overføres fra personalet til pasientene.Barrieren skal også være effektiv for å redusere oral og nesebor utslipp av smittsomme stoffer fra asymptomatiske bærere eller klinisk symptomatiske pasienter og beskytte mot faste og flytende aerosoler i andre miljøer.

  Brukerveiledning:
  Masken må velges riktig for tiltenkt bruk.En individuell risikovurdering må vurderes.Sjekk respiratoren som er uskadet uten synlige defekter.Sjekk utløpsdatoen som ikke er nådd (se pakningen).Sjekk beskyttelsesklassen som er passende for produktet som brukes og dets konsentrasjon.Ikke bruk masken hvis det er en defekt eller utløpsdatoen er overskredet.Unnlatelse av å følge alle instruksjoner og begrensninger kan alvorlig redusere effektiviteten til denne partikkelfiltrerende halvmasken og kan føre til sykdom, skade eller død.En riktig valgt åndedrettsvern er avgjørende, før yrkesbruk må brukeren få opplæring av arbeidsgiveren i riktig bruk av åndedrettsvernet i samsvar med gjeldende sikkerhets- og helsestandarder.

  Bruker metoden:
  1. Hold masken i hånden med neseklemmen opp.La hodeselen henge fritt.
  2. Plasser masken under haken som dekker munn og nese.
  3. Trekk hodeselen over hodet og plasser bak hodet, juster lengden på hodeselen med justerbar spenne for å føle deg så komfortabel som mulig.
  4. Trykk på myk neseklemme for å passe tett rundt nesen.
  5. For å sjekke passformen, hold begge hendene over masken og pust kraftig ut.Hvis det strømmer luft rundt nesen, stram neseklemmen.Hvis luft lekker rundt kanten, flytt hodeselen for bedre passform.Kontroller forseglingen på nytt og gjenta prosedyren til masken er ordentlig forseglet.

  pd

  Ytelse: Produktet oppfyller kravene i EN 14683-2019+AC:2019 Type IIR.Produktets hovedparametere er oppført i følgende: •Bakteriell filtreringseffektivitet (BFE) ≥98 % •Differensialtrykk 60<Pa/cm2 • Sprutmotstandstrykk ≥16,0 kPa •Mikrobiell renhet, ≤ 30 cfu/g Produktet oppfyller kravene kravene i EN149:2001+A1:2009 FFP2.Hovedparametrene til produktet er oppført i følgende: •Penetrasjonshastighet ≤6 %;•Ekspirasjonsmotstand ≤3,0 mbar;•Inhalasjonsmotstand ≤0,7mbar (30L/min);Inhalasjonsmotstand ≤2,4mbar (95L/min);•Lekkasjerate: TIL bør være mindre enn 11 % basert på TIL for hver handling;TIL er mindre enn 8 % basert på den totale TIL av mennesker.

  F-Y3-A er en kirurgisk ansiktsmaske og partikkelfiltrerende halvmaske.

  F-Y3-A har testet i henhold til EN 149:2001 +A1:2009 Åndedrettsvern – Filtrerende halvmasker for å beskytte mot partikler – Krav, testing, merking

  Testresultater

  Pakke
  Partikkelfiltrerende halvmasker skal tilbys for salg pakket på en slik måte at de er beskyttet mot mekanisk skade og forurensning før bruk.(Bestått)

  Materiale
  Materialer som brukes skal være egnet til å tåle håndtering og slitasje i den perioden den partikkelfiltrerende halvmasken er designet for bruk.(Bestått)
  Eventuelt materiale fra filtermediet som frigjøres av luftstrømmen gjennom filteret skal ikke utgjøre en fare eller sjenanse for brukeren.(Bestått)

  Praktisk ytelse
  Den partikkelfiltrerende halvmasken skal gjennomgå praktiske ytelsestester under realistiske forhold.(Bestått)

  Finish av deler
  Deler av enheten som kan komme i kontakt med brukeren skal ikke ha skarpe kanter eller grader.(Bestått)

  Total innover lekkasje
  For partikkelfiltrerende halvmasker montert i samsvar med produsentens informasjon, skal minst 46 av de 50 individuelle treningsresultatene (dvs. 10 forsøkspersoner x 5 øvelser) for total innvendig lekkasje ikke være større enn: 25 % for FFP1, 11 % for FFP2 , 5 % for FFP3

  Og i tillegg skal minst 8 av de 10 individuelle aritmetiske gjennomsnittene for den totale innoverlekkasjen ikke være større enn 22 % for FFP1, 8 % for FFP2, 2 % for FFP3 (bestått)

  Kompatibilitet med huden
  Materialer som kan komme i kontakt med brukerens hud skal ikke være kjent for å kunne forårsake irritasjon eller annen helseskadelig effekt.(Bestått)

  Brennbarhet
  Ved testing skal den partikkelfiltrerende halvmasken ikke brenne eller ikke fortsette å brenne i mer enn 5 sekunder etter at den er fjernet fra flammen.(Bestått)

  Karbondioksidinnhold i innåndingsluften
  Karbondioksidinnholdet i innåndingsluften (dødt rom) skal ikke overstige et gjennomsnitt på 1,0 % (volum).(Bestått)

  Hodesele
  Hodeselen skal utformes slik at den partikkelfiltrerende halvmasken lett kan tas av og tas av.
  Hodeselen skal være justerbar eller selvjusterende og skal være tilstrekkelig robust til å holde den partikkelfiltrerende halvmasken fast på plass og være i stand til å opprettholde kravene til total innvendig lekkasje for enheten.(Bestått)